Oči u oči sa umjetnikom – crtanje i slikanje portreta

Oči u oči sa umjetnikom – crtanje i slikanje portreta

Tri raznorodne poetike umetnica Jasne Opavski, Ivane Kutuzović i Ivane Egić, koristeći portret kao osnovni nosilac događaja, stvaraju novi prizor likovnih činjenica, koje imaju svoju umetničku težinu kao slobodni, delotvorni i spontani likovni izraz.

LXXI. Art ćakula – nedjelja 23. travnja, 2023

Izlagač: Jasna Opavski, Ivana Kutuzović i Ivana Egić
Moderator: Jelena Simić

71. Art ćakula povela nas je kroz raznorodne poetike tri vrsne umetnice: Jasne Opavski, Ivane Kutuzović i Ivane Egić, na čijim se portretima opredmećuju, tumače elementi savremenog umetničkog izraza i ukazuje se na višestrukost njihovog značenja i konteksta.
U 21. veku potretna umetnost i dalje služi kao sredstvo za umetničko samoistraživanje i tehnički eksperiment, ali kao i metod kojim umetnici samosvesno istražuju pitanja pola, etničke pripadnosti, seksualnosti i tela. Sa globalizacijom, ekspanzijom medija i koegzistencijom starih i novih funkcija, portret sada postaje žanr umetnosti koji ima raznovrsnije mogućnosti i funkcije predstavljanja više nego ikada ranije.

Biografija:

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart