UNUTRAŠNJI DIJALOG KOJI SLOBODNO TEČE KA SPOLJAŠNJEM SVETU

Izložba RAZGOVORI SA SOBOM, održana u u galeriji HDLU Juraj Klovrić u Rijeci      (od 08.08. do 22.8.2023)

Želja da se „zaviri“ u nepoznato, duboko skriveno u nama, da se spozna i razume “njegova” povezanost sa spoljašnjim svetom bezbrojnim vidljivim i nevidljivim nitima, kao i da se shvati stanje uslovljenosti sa ovim prauzorom i gde je početak ovog zamršenog klupka, jedna je od osnovnih ideja na kojima se rađala umetnost. Zato umetnici i jesu najveći pripovedači i njihovi unutrašnji dijalozi koji slobodno teku ka spoljašnjem svetu predstavljaju priče koje se mogu ispričati univerzalnim jezikom koji nam pojašnjava fino tkanje strukture sveta ali i našeg mesta unutar njega. U kriznim situacijama, potreba za pripovedanjem dovodi do razmišljanja o važnosti, značenju i moći svih onih akcija i procesa izdržljivosti, otpora, ponovnog pokretanja i obnove koje doživljavamo u našim životima. Tada unutrašnji dijalog postaje složeniji jer podstiče na preispitivanje društvenih situacija i ispitivanje tema iz različitih uglova. Zato umetnost često istražuje razlike između suprotstavljenih tačaka gledišta, smišlja čudne “pozicije” i integriše različite perspektive i nove jezike za razmišljanje o večitoj temi ko smo i ko želimo da budemo.

Baveći se unutrašnjim premišljanjima tokom pandemije COVID-a grupa umetnika iz regiona okupljena oko ideje Art ćakule započela je saradnju na izložbi “Razgovori sa sobom” koja je prvi put predstavljena javnosti u Šibeniku, galerija Azimut prošle godine, a ove u galeriji Juraj Klović, HDLU Rijeka.

Sama izložba je kolektivno razmišljanje, ispitivanje saradničkog istraživanja kao oblika kreativne prakse koja strukturalnim umetničkim intervencijama i različitim aspektima stvara sistem u kome umetnik-istraživač-pripovedač „hvata i unapređuje“ unutrašnje dijaloge koji proizvode ponašanje kako svoje tako i recipijenta poruke odnosno publike. Umetnici i članovi Art ćakule: Vesna Opavsky, Leonardo Budimlić Majnarić, Lea Čeč, Kristina Kinkela Valčić, Ivana Egić, Gloria Sellan, Dora Vukičević Hellström, Koraljka Jukić, Matilda Müller, Boris Roce, Ivana Kutuzović, Snježana Pokos- Vujec, Ana Hanzel, Borislav Božić, Ljubica Lovrenčić, Nina Lekić, Valentina Ilijevska, Sanja Pribić i Jasna Opavski iskazali su svoj najdublji dijalog sa sobom, i to, kako u predgovoru za katalogi zložbe kustosica i članica Art ćakule, Romana Tekić ističe: “Devetnaest naizgled različitih poetika ikreativnih izražajnih mogućnosti predstavlja se većinom s recentnim radovima što je pokazatelj kontinuiteta njihove želje i strasti za umjetničkim djelovanjem i kreativnim stvaranjem. Svi oni, naizgled različiti, tvore jedinstvenu, ali dinamičnu cjelinu ove izložbe, koja slavi duh ukupnosti ove umjetničke grupe, i to kako trodimenzionalnog predmeta tako i slike, ali i multimedijalnih radova“.

Umetnost je moćna i izazovna a sloboda i dubina umetničkih dijaloga iskazana ovom izložbom , gde se svako delo, pretvara u jedinstvenu, dinamičnu priču omogućila je publici da i sama „zaviri“ u sebe i započne sopstveni unutrašnji put.

Osvrt izložbe je napisala MSc Jelena Mihajlović Simić, istoričar umetnosti

Fotografije izložbe: Istog Duško Žorž, riječki fotograf i član HDLU Rijeka

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart