Javni poziv za goste izlagače i članove Art ćakule 2022. – 2023. / Open call for guest exhibitors and members of Art ćakula – Art talk, 2022 – 2023

Art ćkula

Rok za prijavu: 28.11.2022. / Deadline: 28/11/2022

Scroll down for ENGLISH version

HRVATSKI

Art akula je online umjetnički projekt zamišljen kao oblik virtualnog druženja umjetnika. Na Art ćakuli, koja se održava na ZOOM-u, umjetnici dijele i razmjenjuju iskustva, uspostavljaju nove kontakte, te kroz razgovor i druženje potiču jedni druge na rad i umjetničko stvaralaštvo u neobičnim uvjetima današnjice.

Online zajednica umjetnika Art ćakula poziva zainteresirane umjetnike i djelatnike u području kulture i umjetnosti da se odazovu otvorenom pozivu za suradnju i to prijavom na jednu od dvije ponuđene opcije.

Kandidati mogu podnijeti svoje prijave za jednu ili obje opcije. Prijavu za svaku opciju potrebno je poslati zasebno.

Opcija 1:

 • Poziv za sudjelovanje na Art ćakuli kao gost-izlagač putem platforme Art Ćakula

Pozivamo sve zainteresirane umjetnike i djelatnike u području kulture i umjetnosti da se pridruže projektu Art ćakula i prijave svoja izlaganja za program Art ćakule koji će se odvijati preko Zoom platforme tijekom 2023.

Izlaganja mogu biti prezentacije profesionalnog rada, kolonija, razmjena profesionalnih iskustava, predstavljanje korisnih web stranica, aplikacija, izložbi i ostalih kulturno-umjetničkih događaja.
Dobrodošle su i druge ideje i prezentacije koje bi bile od koristi drugim umjetnicima i vjernoj publici Art ćakule.

Prijavitelji:
Izlagači mogu biti umjetnici, povjesničari umjetnosti, kustosi, galeristi, kolekcionari, organizatori umjetničkih događaja, likovni pedagozi.

Za prijavitelje nema zemljopisnih ograničenja.

Prijave:
Potrebno je osmisliti izlaganje u okvirnom trajanju od 45 minuta, uz pratnju fotografija ili ppt prezentacije na ranije navedene teme. Nakon izlaganja slijedi diskusija i razmjena iskustava o predstavljenoj temi. Moderator Vašeg izlaganja bit će osiguran.

Zainteresiranim izlagačima predlažemo da pogledaju dosadašnja izlaganja na YouTube kanalu (www.youtube.com/channel/UCGOYiZDKcbkXbvn-g60LDFA/videos) te da prate Art ćakulu na društvenim mrežama.

Svaki izabrani izlagač bit će promoviran preko digitalnih kanala Art Ćakule, prije i poslije samog izlaganja. Moderiranja i izlaganja se odvijaju na hrvatsko, srpskom ili engleskom jeziku. Izlaganja se održavaju nedjeljom u poslijepodnevnim satima, a nakon izlaganja objavljuje se snimka izlaganja koja ostaje javno dostupna na YouTube kanalu Art ćakule.

Zainteresirani za sudjelovanje na Art ćakuli u formi gosta-izlagača Art ćakule trebaju poslati sljedeće materijale:

 • Ime i prezime – struka/zanimanje/područje rada
 • Profesionalna biografija (godina i mjesto rođenja, obrazovanje, profesionalno djelovanje – izlaganja, nagrade i priznanja, projekti, članstva, web stranice)
 • Sažetak izlaganja (tema i opis, minimalno 1 kartica teksta – 1800 znakova)
 • Kontakt e-mail adresa
 • minimalno 10-15 fotografija u visokoj rezoluciji kao ilustraciju izlaganja, a koje će organizatori, ukoliko kandidat bude odabran, koristiti za najavu izlaganja (fotografije trebaju biti u jpeg formatu, minimalno 1200px širine) – preporučamo slati preko https://wetransfer.com/ili https://www.filemail.com/

Sve navedene materijale treba poslati do 28. studenog 2022. na e-mail adresu: art.cakula@gmail.com te navesti predmet: ”Poziv Art ćakule: gost-izlagač

Opcija 2:

 • Poziv za prijem novih članova online zajednice umjetnika Art ćakula

Pozivamo zainteresirane umjetnike i djelatnike u području kulture i umjetnosti da se pridruže projektu Art ćakula u formi stalnih članova Art ćakule. Članovi Art ćakule imaju svoje obaveze i prava, te aktivno doprinose zajednici kroz kreiranje i održavanje predavanja, administriranjem društvenih mreža Art ćakule, a isto tako stječu prava sudjelovanja u budućim izložbama i projektima članova.

Art Ćakula promovira svoje aktivnosti, kao i aktivnosti članova na sljedećim kanalima, čija je publika u stalnom porastu:

Facebook stranica (www.facebook.com/artcakula): oko 2400 pratitelja

Youtube kanal (www.youtube.com/channel/UCGOYiZDKcbkXbvn-g60LDFA/about): preko 8500 pregleda

Instagram profil (www.instagram/artcakula): preko 300 pratitelja

Facebook grupa članova

Web stranica Art ćakule https://artcakula.net/

Prijavitelji:
Za članove u Art ćakuli mogu se prijaviti umjetnici, umjetnički suradnici i djelatnici u području umjetnosti i kulture iz Hrvatske i regije.

Prijave:
Svi zainteresirani za stalno članstvo u online zajednici umjetnika Art ćakula trebaju poslati sljedeće materijale:

 • Ime i prezime – struka/zanimanje/područje rada
 • Profesionalna biografija (godina i mjesto rođenja, obrazovanje, profesionalno djelovanje – izlaganja (popis grupnih i samostalnih izložbi), nagrade i priznanja, projekti, članstva, web stranice)
 • Kontakt e-mail adresa
 • minimalno 15-20 fotografija u visokoj rezoluciji radova – presjek dosadašnjeg djelovanja (fotografije trebaju biti u jpeg formatu, minimalno 1200px širine) – preporučamo slati preko comili com

Sve navedene materijale potrebno je poslati do 28. studenog 2022. na e-mail adresu: art.cakula@gmail.com te navesti pod subject: ”Poziv za nove članove Art ćakule”

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima poziva najkasnije do 5. prosinca 2022.

Pratite nas radi informacija o narednim pozivima.

Veselimo se novim suradnicima i članovima Art ćakule!

ENGLISH

Art ćakula (Art talk) is an online art project conceived as a form of virtual socializing of artists. At Art ćakula (Art talk), which takes place on ZOOM, artists share and exchange experiences, make new contacts, and through conversation and socializing encourage each other`s work and artistic creation in the unusual conditions of today`s world.

The online community of Art Ćakula (Art talk) invites all interested artists and other participants in the field of art and culture (curators, gallerists, museum workers, collectors, organizers of art events, art educators etc.) to apply to the open call for collaboration.

Applicants are welcome to submit their applications in one or both categories. The application for each category should be sent separately.

Category 1:

 • Participants of Art Ćakula (Art talk) as guest exhibitors

Artists and other participants in the field of art and culture are invited to apply as guest exhibitors and submit their presentation proposals for the Art ćakula (Art talk) program that will take place on ZOOM during 2023.

The presentations can be:
presentations of professional work, art colonies, exchange of professional experiences, presentations of useful websites, apps, exhibitions and other events in the field of art and culture.
Other proposals that would be useful to other artists and the loyal audience of Art ćakula (Art talk) are also welcome.

Eligible applicants:
Artists, curators, gallerists, museum workers, collectors, organizers of art events, art educators and all other participants in art and culture from anywhere in the world.

There are no geographical restrictions for applicants.

Submissions:
The submission should include a written proposal for a presentation of approximately 45 min., accompanied by visual materials (photos, videos, ppt presentations, etc.) on the above mentioned topics.

If the proposal is accepted, the applicant will be invited to present it at Art ćakula (Art talk). The presentation is followed by a discussion and exchange of experiences on the presented topic. The moderator of the presentation will be provided.

Interested exhibitors are invited to watch the previous presentations published on the Art ćakula (Art talk) YouTube channel (www.youtube.com/channel/UCGOYiZDKcbkXbvn-g60LDFA/videos) and to follow Art ćakula on social networks.

Each selected exhibitor will be promoted through the Art Ćakula (Art talk) digital channels, before and after their presentation. Moderations and presentations are held in Croatian, Serbian or English. The presentations take place on Sunday afternoons. After each presentation, a recording is published, and remains publicly available on the Art ćakula (Art talk) youtube channel.

Every applicant should send the following materials:

 • Name and surname – profession / occupation / field of work
 • Professional biography (year and place of birth, education, professional activity – presentations, awards and recognitions, projects, memberships, websites)
 • Summary of the presentation (topic and description, min. 1800 characters)
 • Contact e-mail address
 • a minimum of 10-15 high resolution photos to illustrate the presentation, which the organizers, if selected, will use to announce the presentation (photos should be in jpeg format, minimum 1200 px wide) – we recommend sending via https://wetransfer.com/or https://www.filemail.com/

All the materials must be sent by November 28, 2022 to the e-mail address art.cakula@gmail.com and state the subject: “Art ćakula competition – guest exhibitor”

Category 2

 • Competition for the admission of new members to the online community of Art ćakula (Art talk)

All interested artists and other participants in the field of art and culture (curators, gallerists, museum workers, collectors, organizers of art events, art educators etc.) are invited to join the Art ćakula (Art talk) community as permanent members.

Art ćakula members have their obligations and rights. They actively contribute to the community by creating and holding lectures, administering the Art ćakula (Art talk) social networks, and website. Members have the right to participate in future exhibitions and projects which are organized for members.

Art Ćakula (Art talk) promotes its activities, as well as the activities of the members on the following platforms, with a constantly growing audience:

Eligible applicants:
Artists, curators, gallerists, museum workers, collectors, organizers of art events, art educators and all other participants in art and culture from Croatia and the region countries (Serbia, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, Slovenia, Montenegro)

Submissions:
All applicants interested in permanent membership in the online community of Art Ćakula (Art talk) should send the following materials:

 • Name and surname – profession / occupation / field of work
 • Professional biography (year and place of birth, education, professional activity – exhibitions (list of group and solo exhibitions), awards and recognitions, projects, memberships, websites)
 • Contact e-mail address
 • minimum 15-20 photos in high resolution – selection of previous work (photos should be in jpeg format, minimum 1200px wide) – we recommend sending via wetransfer.com or filemail.com

All the materials must be sent by November 28, 2022 to the e-mail address: art.cakula@gmail.com and state the subject: “Competition for new members of Art ćakula”

All applicants will be notified of the results of this open call no later than December 5, 2022.

Follow us to be informed about our open calls in the future.

We are looking forward to new collaborators and members!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart